Събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване

Събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване

 

 

Нека ние свършим всичко !

Наши служители, ще дойдат на определеното място, за да приемат и извозят ненужните и нежелани IT активи, офис техника и електрическо оборудване.

Защита на данните

Защита на данните

Не желаете вашата фирмена или лична информация, да попадне в ръцете на недоброжелател!

Поверителна защита на вашите данни, се извършва в специални помещения, лишени от прозорци и достъп на външни лица.

Заличаване и тотално изтриване на съществуващите данни, се осъществява с помощта на лицензиран софтуер “KillDisk”. 

Физическо унищожаване на информационните носители просредством пробиване, трошене или смилане. 

Инспекция на IТ техника и оборудване

Инспекция на IТ техника и оборудване

Възможно е част от събраната IТ техника да е функционална. Инспекцията включва тестване  функциалността на съдържащите се компоненти. Инспектирането се извършва чрез специален софтуер, даващ  информация за състоянието на компонентите.

Неработещата техника, се предава заeдно с общо  събраното електронно и електрическо оборудване.

Работещата  IT техника може, да се предостави за изкупуване.

Услугата  “Инспекция на IТ техника и оборудване” е платена и се извършва по преценка и желание на клиента!  

Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

Възползвайте се от тази услуга, тя ще ви спести време и пари!

Отговорно транспортиране на  вашите отпадъци от мястото на приемане  до  площадката за рециклиране.

Изкупуване на функционална IT техника

Изкупуване на функционална IT техника

Затрупани сте с морално остарели, но работещи: компютър, лаптоп, принтер, монитор. Трудно ви е, да се разделите с “Добрия стар колега”.

Ние ви предлагаме добър начин да изчистите офисите и да подновите  IT активите си.

Изкупуването се осъществява само след инспектиране функционалността на предадената

IT техника и оборудване ! 

 

      Рециклиране на батерии за лаптоп

Рециклиране на батерии за лаптоп

Батерията е твърде стара или изтощена.

Проблем приковал към бюрото много преносими компютри. Търсите решение?

Да закупите нова? Твърде скъпо!

Да закупите заместител “No name”? Твърде несигурно!

Да рециклирате старата? Добро решение!

При рециклираните батерии, вложените елементи са с по-високо качество.
Електрониката за управление на зарядите е тази, предоставена от производителя на   преносимия компютър.
Съвкупността от вече изброените води до по-качествен краен продукт.