Проект “Зелена линия 2012 - 2014г.”

Ангажираност и отговорност към природата!

 

Екологичният начин на живот е не само мода, то е разумният начин на живот. Изполването на все повече природосъобразни алтернативи като рециклиране, реновиране и многократно изполване на предмети и техника от бита, щади не само природата, но и здравето ни. Те помагат да се подържа чиста природата, атмосферата в дома и офиса. Спестяват средства и улесняват ежедневието ни.

Проект “Зелена линия” e изцяло ориентиран към Еко - технологиите. 

Инвенстираме в бъдещето! 

 

Рециклирането е процес, който цели да възвърне част от иззетите от природата ресурси. Като същите, след използване в производствената и потребителската сфера се превръщат в отпадък. Рециклирането спомага за повторното и многократно използване или частично заменяне на материали, елементи и компоненти. По този начин се намалява използването на нови природни ресурси и замърсяването на околната среда. 

Използването на сравнително по-евтините реновирани и рециклирани IT продукти, дава възможност на все повече хора да имат достъп до съвременните технологии.