GIS recycle партнира успешно със: Държавни и общински институции. Университети, училища и детски градини. Болници, поликлиники и медицински центрове. Производствени предприятия и фирми. Банкови офиси и застахователни клонове. Малки и големи търговски обекти.