Неправилното изхвърляне на ненужното или излязло от употреба електронно и електрическо оборудване подлежи на строги законови санкции.
Избора на правилният партньор работещ в областта на рециклирането, ще защити вашата организация, фирма, търговски обект или офис от излагане на огромни екологични опасности и законови рискове.

Направете запитване на office@itrecycle.bg, като изпратете опис на предвидената за предаване електронна и електрическа техника и ние ще се свържем с Вас.