Gis Recycle

През 2012 година ГИС EOOД отпразнува своят 10 годишен юбилей!

Освен успешната 10 годишна история, изпълнена с много постижения, фирмата се ориентира и към Нова философия, с която да влезе в новото десетилетие. Това е новият проект “ Зелена  линия 2012 - 2014г. изцяло ориентиран към еко – технологиите с мисъл и отговорност за природата!

Gis Recycle

GIS Recycle е част от структурата на ГИС ЕООД.

» Третиране, рециклиране и оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО).

Цели

» Организиране на  практична система за отговорно събиране, транспортиране и съхранение на (ИУЕЕО).

» Обновяване на автопарка с автомобили стандарт Евро5. 

» Успешно прилагане на “Зелени” IT продукти в сервизната и търговска дейност на фирмата.